Rozmowa z Janem P. Matuszyńskim i Leszkiem Bodzakiem – twórcami filmu „Ostatnia rodzina”

Data: 12.01.2017

rozmowa przeprowadzona w ramach Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN

Powrót